Main Page Sitemap

Top news

This book will provide clues for a great deal of cultural studies in the next few years.In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content: Journal of World History.1 (2000) 157-159, access article in PDF, book Review.Offering a new framework for..
Read more
Corrections and improvements on many small details.It will insert, split, and merge PDF files.Bottom Line Wondershare PDF Editor makes a mac os x 10.6 server iso favorable impression, being a thoughtfully designed and very capable PDF editor.File conversion quality: Very good work has been done..
Read more

Codul fiscal 2013 pdf


codul fiscal 2013 pdf

În cazul asocierilor si al altor entitati fara personalitate juridica, sanctiunile se aplica reprezentantilor acestora.
(4) În cursul anului calendaristic in care persoanele fizice nerezidente, cu exceptia celor mentionate la art.
În cazul in care constituitorul este contribuabil potrivit titlului III, obligatiile fiscale ale acestuia in legatura cu masa patrimoniala administrata vor fi indeplinite de fiduciar.
41 se aplica incepand cu declaratia recapitulativa aferenta lunii august a anului 2011.(1) pot trece la regimul de declarare prevazut la alin.200 din, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:.(15) Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la inchiderea perioadei impozabile.La articolul 206 22 alineatul (3 dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i cu urmatorul cuprins: h) detinerea autorizatiei de mediu/autorizatiei integrate de mediu, eliberata potrivit legislatiei in domeniu, sau dovada ca au fost intreprinse demersurile in vederea obtinerii acestora;.La articolul 115, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21 cu urmatorul cuprins: (21) Tratamentul fiscal al veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar, altele decat remuneratia acestuia, este stabilit in functie de natura venitului respectiv si supus impunerii conform.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Cod de procedura fiscala, pot acorda, la cererea contribuabilului, inlesniri sub forma esalonarii la plata pe o perioada de cel mult 5 ani, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) Cu exceptia cazului in care destinatarul poate prezenta, in scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat, raportul de primire prevazut la art.II din Legea.În cazul in care suspendarea executarii actului administrativ fiscal inceteaza dupa data comunicarii deciziei de esalonare, obligatiile fiscale de plata se comunica contribuabilului printr-o instiintare de plata.La articolul 10, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins: e) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor efectuate de beneficiari, altii decat cei prevazuti la art.Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea subtitle indonesia drama korea faith episode 22 privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita nu intra sub incidenta prevederilor.F) din Legea.206 36, raportul de primire prevazut la art.
La articolul 11, alineatele (11) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: (11 autoritatile fiscale nu vor lua in considerare o tranzactie efectuata de un contribuabil declarat inactiv, cu exceptia livrarilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita.


Most viewed

100 maneiras de motivar as pessoas pdf

Conheça algumas delas: Substitua preocupação por ação Faça sem saber Encare o game dragon ball m.u.g.e.n 2012 trabalho como um jogo divertido Estabeleça pequenos objetivos diários Argumente contra o pessimismo Não fuja do que lhe dá medo Crie um histórico de patch idm 6.12 build


Read more

Photo manager 12 magix

Impressive presentations: PC slideshows, photo CDs, and great photo prints are progressive auto insurance ontario canada not enough?Your own Album web page in just 3 minutes: Amaze your friends family anywhere in the world with your photos and video experiences presented in high-resolution fullscreen.The most


Read more

Nintendo games for mp5

The Game Boy Advance features a rechargeable battery pack that can last for up to 15 hours and can charge quickly with an AC adapter.The video game cartridge is inserted at the top, with Advance games being flush and older titles sticking out slightly.The system


Read more

Sitemap