Main Page Sitemap

Top news

CPU :.0 GHz Quad core, rAM : 4 GB RAM, graphics Card : Nvidia 260 series or ATI 5850 or better Sound : Yes Disk Space : 3 GB Rocket League Download Game Images game Rocket League How to installation Rocket League.Rocket League Download, therefore..
Read more
Barbie Rooftop Party Dress Up, the weather is business day count 2014 excellent for a rooftop party and who can organize it better than Barbie herself.As the host, she must look ravishing from.Please note that you must have the Flash Player plugin to be able..
Read more

Codul fiscal 2013 pdf


codul fiscal 2013 pdf

În cazul asocierilor si al altor entitati fara personalitate juridica, sanctiunile se aplica reprezentantilor acestora.
(4) În cursul anului calendaristic in care persoanele fizice nerezidente, cu exceptia celor mentionate la art.
În cazul in care constituitorul este contribuabil potrivit titlului III, obligatiile fiscale ale acestuia in legatura cu masa patrimoniala administrata vor fi indeplinite de fiduciar.
41 se aplica incepand cu declaratia recapitulativa aferenta lunii august a anului 2011.(1) pot trece la regimul de declarare prevazut la alin.200 din, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:.(15) Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la inchiderea perioadei impozabile.La articolul 206 22 alineatul (3 dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i cu urmatorul cuprins: h) detinerea autorizatiei de mediu/autorizatiei integrate de mediu, eliberata potrivit legislatiei in domeniu, sau dovada ca au fost intreprinse demersurile in vederea obtinerii acestora;.La articolul 115, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21 cu urmatorul cuprins: (21) Tratamentul fiscal al veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar, altele decat remuneratia acestuia, este stabilit in functie de natura venitului respectiv si supus impunerii conform.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Cod de procedura fiscala, pot acorda, la cererea contribuabilului, inlesniri sub forma esalonarii la plata pe o perioada de cel mult 5 ani, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) Cu exceptia cazului in care destinatarul poate prezenta, in scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat, raportul de primire prevazut la art.II din Legea.În cazul in care suspendarea executarii actului administrativ fiscal inceteaza dupa data comunicarii deciziei de esalonare, obligatiile fiscale de plata se comunica contribuabilului printr-o instiintare de plata.La articolul 10, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins: e) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor efectuate de beneficiari, altii decat cei prevazuti la art.Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea subtitle indonesia drama korea faith episode 22 privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita nu intra sub incidenta prevederilor.F) din Legea.206 36, raportul de primire prevazut la art.
La articolul 11, alineatele (11) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: (11 autoritatile fiscale nu vor lua in considerare o tranzactie efectuata de un contribuabil declarat inactiv, cu exceptia livrarilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita.


Most viewed

Cafe manila 8.8.4 crack

Select your model from the list and download the driver a common pc issue is lack of audio when performing.Fresh dirt brought in and by life but run in terror down the lane, out could demand the very same thing.View full Dell Latitude E6520 specs


Read more

Digidesign pro tools le 6.4

When playing a session, occasional pops or random audio can be heard.A session could get into a state where deleting a portion of a track could result in multiple regions being deleted.When performing a "Save Session Copy In" from a session to another location on


Read more

Aplikasi font routerman e63

Aplikasi pengganti font atau tulisan di hp nokia s60 v3,v5.Apakah support untuk Download Aplikasi Line Untuk Nokia e71, e63, c6, n95, c3,.The LaoFontUI utility lets you exchange ultimate games for pc text encoded in one font to another.1 The devCad Team 21 Shareware.Terimakasih sudah mampir


Read more

Sitemap