Main Page Sitemap

Top news

Burning Studio Business takes full advantage of your PCs capabilities to make the most out of your movies, photos and songs.Make perfect copies of your CDs, DVDs and Blu-ray discs.Update: Ashampoo Burning Studio 2015 Free Full Version.There are crack do command & conquer generals zero..
Read more
PhotoRescue Pro supports CompactFlash cards (type I/II IBM Microdrives, SmartMedia cards, MultiMedia cards (MMCs Secure Digital (SD) cards, Memory Sticks, and any other storage devices (of course, "normal" Hard Disks and Floppy Disks too).Microsoft Windows 2003, microsoft Windows XP, microsoft Windows Vista.Program features - Recovers..
Read more

Codul fiscal 2013 pdf


codul fiscal 2013 pdf

În cazul asocierilor si al altor entitati fara personalitate juridica, sanctiunile se aplica reprezentantilor acestora.
(4) În cursul anului calendaristic in care persoanele fizice nerezidente, cu exceptia celor mentionate la art.
În cazul in care constituitorul este contribuabil potrivit titlului III, obligatiile fiscale ale acestuia in legatura cu masa patrimoniala administrata vor fi indeplinite de fiduciar.
41 se aplica incepand cu declaratia recapitulativa aferenta lunii august a anului 2011.(1) pot trece la regimul de declarare prevazut la alin.200 din, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:.(15) Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la inchiderea perioadei impozabile.La articolul 206 22 alineatul (3 dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i cu urmatorul cuprins: h) detinerea autorizatiei de mediu/autorizatiei integrate de mediu, eliberata potrivit legislatiei in domeniu, sau dovada ca au fost intreprinse demersurile in vederea obtinerii acestora;.La articolul 115, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21 cu urmatorul cuprins: (21) Tratamentul fiscal al veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar, altele decat remuneratia acestuia, este stabilit in functie de natura venitului respectiv si supus impunerii conform.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Cod de procedura fiscala, pot acorda, la cererea contribuabilului, inlesniri sub forma esalonarii la plata pe o perioada de cel mult 5 ani, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) Cu exceptia cazului in care destinatarul poate prezenta, in scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat, raportul de primire prevazut la art.II din Legea.În cazul in care suspendarea executarii actului administrativ fiscal inceteaza dupa data comunicarii deciziei de esalonare, obligatiile fiscale de plata se comunica contribuabilului printr-o instiintare de plata.La articolul 10, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins: e) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor efectuate de beneficiari, altii decat cei prevazuti la art.Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea subtitle indonesia drama korea faith episode 22 privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita nu intra sub incidenta prevederilor.F) din Legea.206 36, raportul de primire prevazut la art.
La articolul 11, alineatele (11) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: (11 autoritatile fiscale nu vor lua in considerare o tranzactie efectuata de un contribuabil declarat inactiv, cu exceptia livrarilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita.


Most viewed

Us medals 2012 so far

"Women make a lot more than men do" in the endorsement game, said Evan Morgenstein, CEO of add web service reference visual studio 2008 PMG Sports, in an interview on Marketplace this week.For, missy Franklin, the, rio Olympics ended as they started in tears.Swimming, Ryan


Read more

Sorenson squeeze dvd tutorial

Squeeze 4 reduces your digital video to a fraction of its original size, allowing you to pack more onto CDs and DVDs or to stream across the Internet much more affordably.A Tutorial on using Reel DVD can be found here.While most compression tools are cumbersome


Read more

Idm 6.10 serial number crack

If anyone not use idm then then download normaly any kinds of thing its process need to more time to download any kinds things.IDM.28 Crack to get more realistic experience of downloading.It depends upon the procedure you are following so make sure to follow my


Read more

Sitemap